Huurvoorwaarden

Voor je een (of meer) van mijn draagdoeken of draagzakken huurt maken we een aantal afspraken. Hieronder vind je de voorwaarden die ik hanteer wanneer je iets huurt via Dragen geeft Plezier.

Aangaan van de huur

 • Je huurt een product voor 1, 2 of 3 weken. In overleg is een langere huurtermijn mogelijk. De kosten zijn € 7,50 per week per babydrager.
 • Voor een product verhuurd wordt inspecteert Dragen geeft Plezier het grondig op vlekken en/of beschadigingen.
 • Per gehuurd product (draagdoek, draagzak, ringsling …) betaal je een borg van € 75.
 • Huur en borg betaal je vooraf. Wanneer Dragen geeft Plezier het bedrag nog niet ontvangen heeft is het mogelijk dat je het product niet meekrijgt.
 • Woon je niet bij mij in de buurt, dan is er de mogelijkheid (in goed vooraf overleg) om te versturen. De kosten en het risico hiervan zijn geheel voor eigen rekening (heen en weer). Hou rekening met eventuele vertragingen vanuit Postnl waar ik niets aan kan doen.
 • Is het gehuurde product kwijt (om wat voor reden dan ook) geraakt, is Dragen geeft Plezier genoodzaakt de nieuwwaarde van het product in rekening te brengen.
 • Wil je de huur verlengen na de afgesproken periode, stuur dan minimaal 48 uur voor de termijn verstrijkt een e-mail naar Charlotte@dragengeeftplezier.nl. Is de verlenging verleend, dan geldt de nieuwe einddatum zoals die in de bevestigingsmail staat.

Veiligheid

 • Dragen geeft Plezier kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen en andere schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de ter beschikking gestelde producten.
 • Onderverhuring en overdracht van huur zijn in geen enkel geval toegestaan.
 • De producten dienen steeds te worden gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant (te vinden op de drager, in de gebruiksaanwijzing of op de website van de fabrikant of uitgelegd door de draagdoekconsulent). De huurder verbind zich ertoe de veiligheidsvoorschriften te hebben gelezen en zichzelf voldoende te hebben geïnformeerd over het gebruik van de producten.

Beëindigen van de huur

 • Aan het einde van de huurperiode breng je het product dat je gehuurd hebt retour naar Dragen geeft Plezier. Het adres is Vossenakker 25, 3994 ES Houten.
 • Breng je een product te laat terug, of heb je niet op tijd afspraken gemaakt om de huur te verlengen, dan houdt Dragen geeft Plezier per dag € 2,50 in van de borg.
 • Wanneer Dragen geeft Plezier het gehuurde product in goede staat retour ontvangen heeft krijg je de borg geretourneerd op het rekeningnummer waar vanaf de borg betaald is.

Schade en vlekken

 • Bij herstelbare schade aan het gehuurde product brengt Dragen geeft Plezier de reparatiekosten en eventuele bijkomende kosten in mindering op de terug te storten borg.
 • Bij onherstelbare schade aan het gehuurde product, of bij verlies van het product, wordt de nieuwwaarde in rekening gebracht.
 • Het gehuurde product (draagdoek/drager) mag niet gewassen worden. Dragen geeft Plezier zorgt voor het wassen en het onderhoud van het product.
 • Mochten er onverhoopt vlekken in het gehuurde product komen, neem dan direct contact op met Dragen geeft Plezier. Vermeld om wat voor soort vlek het gaat, en stuur liefst ook foto’s mee. Aan de hand van de verstrekte informatie bepaald Dragen geeft Plezier hoe het product gereinigd kan worden.
 • Dragen geeft Plezier verbindt zich ertoe alle goederen te hebben gecontroleerd inzake veiligheid alvorens deze te verhuren. Desalniettemin rust het gebruik van de gehuurde producten uitsluitend en te allen tijde op de verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder erkent het product in goede staat te hebben ontvangen.

Afspraken over gebruik

 • Er wordt niet gegeten in of bij de draagdoeken, draagzakken, of andere dragers.
 • Rook niet in de buurt van de draagdoek of andere babydrager. Producten worden niet gebruikt of opgeborgen in ruimtes waar gerookt wordt. Roken in en bij de doeken en dragers is niet toegestaan. Indien dit toch gebeurt kan de huurder extra kosten worden aangerekend.
 • Je mag het gehuurde product door een ander (bedoelende hiermee een in huis wonende partner) laten gebruiken, maar jij, de huurder, blijft gedurende de hele huurperiode verantwoordelijk voor de draagdoek, draagzak of andere drager die je gehuurd hebt.
 • Producten van Dragen geeft Plezier mogen gebruikt worden in ruimtes waar huisdieren zijn; laat een huisdier niet op een draagdoek, draagzak of andere drager liggen. Zorg ervoor dat er geen haren van je huisdier achterblijven op het product. Verwijder eventuele haren voor je het product retourneert.
 • Voorkom verkleuring door de zon zo veel mogelijk. Bewaar het gehuurde product altijd in de meegegeven tas. Is het product overmatig verkleurd in de periode dat je het huurt, dan behandelt Dragen geeft Plezier dit als schade en brengt een bedrag in mindering op de terug te storten borg.

 Privacy Statement

You cannot copy content of this page